Thursday, October 19, 2006

"PARA LLOQLLA"

Para yaku lloqllachapim
Umpa waytapa llaqichanta
Apachimurqayki
Wasipunkuykitasullwaptin qawarimuwanaykipaq
Para usiaramuptinñataqcha
Ñawiypa wiqin lloqllachawan
Quk kutita apachimusayki
Kay warma kuyayniyta
Wañuq ripuq kaptiypas
Para lloqllata qawaspayki
Qaripa wiqinta rikuspayki
Allin yuyariwanaykipaq
Chay sumaq ñawichayki rayku
Chay sumaqsimichayki rayku
Warmakuyayniy sarhuinita.

Autor: sarhuino

0 Comments:

Post a Comment

<< Home